Bracket

5mCon esportsmCon esports0EvolveEvolve14Apex EsportsApex Esports0EvolveEvolve13Arctic Dawn GamingArctic Dawn Gaming0mCon esportsmCon esports12EvolveEvolve1Vanguard eSportVanguard eSport01Vortex esportsVortex esports0mCon esportsmCon esports1